Namikoshi Gakko, Japan Shiatsu College, Tokyo, Japon

Namikoshi Gakko, Japan Shiatsu College, Tokyo, Japon
Tokyo

2 alumni

Namikoshi Gakko, Japan Shiatsu College, Tokyo, Japon, Tokyo : 2 alumni

Namikoshi Gakko, Japan Shiatsu College, Tokyo, Japon

Pierre Buron
Freelance, Massage Heza
Stéphanie Atse
Gérante, Cabinet de Shiatsu Stéphanie Atsé